Методичне об'єднання класних керівників

Планування роботи МО класних керівників

Вступ

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають основи для формування свідомості поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. Цьому сприяли:

Методичне об’єднання класних керівників ― одна з форм методичної роботи в школі, що сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

Методичне об’єднання класних керівників Токівського ліцею виявляє творчий потенціал кожного класного керівника, допомагає класним керівникам-початківцям, діагностує рівень досягнень, запити та інтереси дітей, труднощі педагогів в роботі, коригує план виховної роботи. Узагальнює кращий досвід класних керівників, стимулює творчу активність, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність висловлювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.

Головні зусилля методоб’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні у виховну роботу школи по Основним орієнтирам виховання учнів 5– 11 класів, яка передбачає реалізацію таких напрямів виховання:

ü ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ü ціннісне ставлення до природи;

ü ціннісне ставлення до людей;

ü ціннісне ставлення до мистецтва;

ü ціннісне ставлення до праці;

ü ціннісне ставлення до себе,

а також підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально - психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи методоб’єднання основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань:

Ø Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно-зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

Ø вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;

Ø забезпечення системності в роботі,

Ø майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

Ø ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

Ø турботу про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;

Ø співпрацю класних керівників з практичним психологом.

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а)гурткова робота та робота за інтересами;

б)вивчення умов життя учнів, визначення кола спілкування учня в школі та за її межами;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Засідання І

Організаційне засідання МО класних керівників.

Планування виховної роботи ЗЗСО на 2021-2022 н. р.

Серпень 2021 р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Аналіз результативності виховної роботи за минулий навчальний рік і завдання класних керівників по здійсненню виховання здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному році Кривоконь О.І.
2. Огляд літератури, директивних і нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів із питань планування і організації виховної роботи у ЗЗСО у 2021/2022 навчальному році Ірха А.А.
3. Ознайомлення класних керівників із планом роботи МО класних керівників на 2021/2022 навчальний рік. Узгодження графіка проведення загальношкільних показових виховних заходів Ірха А.А.
4. Про результати планування виховної роботи у класах. Затвердження планів виховної роботи Члени МО

Засідання ІІ

Семінар-тренінг "Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності"

Жовтень 2021 р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Компетентнісний підхід до організації освітнього простору виховної діяльності ЗНЗІрха А.А.
2. Тренінг "Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності "Ірха А.А.
3. Круглий стіл: «Від компетентного учня до успішної особистості» Члени МО

Засідання ІІI

Психолого - педагогічний семінар з елементами тренінгу.

Тема: Тімбілдінг – важлива складова людини в сучасному житті

Січень 2022 р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Доповідь: «Формування дружніх стосунків у колективі» Ірха А.А.
2. Обговорення за круглим столом: «Тімбілдинг – ключ до ефективної взаємодії у колективі» Ірха А.А. Члени МО
3. Тренінг на командоутворення Ірха А.А.

Засідання ІV

Інтерактивні технології як засіб формування соціальних

та громадянських компетентностей здобувачів освіти

Квітень 2022 р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. "Роль класного керівника у формуванні життєво компетентної особистості" Ірха А.А.
2. Прес-діалог «Метод проектів у формуванні життєвої компетентності особистості» Класні керівники 5-11 класів
3. Використання інноваційних технологій у процесі формування духовно-моральних цінностей школярів Ананьєва А.С.
4. Про план дій на 2020-2025 роки щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 Кривоконь О.І.
5. Аукціон педагогічних ідей «Шляхи вдосконалення виховання громадянина-патріота» Класні керівники 5-11 класів

Засідання V

Підсумки роботи ШМО класних керівників за 2021-2022 н. р.

Червень 2022 р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Обговорення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2021/2022 н. р Ірха А.А.
2. Обговорення, складання та коригування перспективного плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2022/2023 н. р. Ірха А.А.
3. Опитування класних керівників з метою визначення теоретичних знань, умінь і навичок у з’ясуванні та вирішення проблемних ситуацій у роботі з учнями. Ірха А.А., члени МО
Кiлькiсть переглядiв: 33

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.