Повернутися до звичайного режиму

Кошторис на 2021 рік

/Files/images/koshtoris_2021/1 кошторис.png /Files/images/koshtoris_2021/2 кошторис 2021_page-0001.jpg

План асигнувань

/Files/images/koshtoris_2021/3 план.png

Кошторис на 2021 рік

/Files/images/koshtoris_2021/4 кошторис_page-0001.jpg /Files/images/koshtoris_2021/5 кошторис_page-0001.jpg

План асигнувань 2021

/Files/images/koshtoris_2021/6 план.png /Files/images/koshtoris_2021/7 план.png /Files/images/koshtoris_2021/8 план.png /Files/images/koshtoris_2021/9 план.png

Кошторис на 2020 рік

/Files/images/nelya/004.jpg

/Files/images/nelya/005.jpg

План асигнувань на 2020 рік

/Files/images/nelya/006.jpg

Кошторис на 2019 рік

/Files/images/nelya/001.jpg

/Files/images/nelya/002.jpg

План асигнувань на 2019 рік

/Files/images/nelya/003.jpg


Фінансова звітність за 2018 рік


ТОКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2018 рік
№з/п Матеріали, роботи, послуги Вартість, грн Вид фінансування
1 Заробітна плата педагогічним працівникам 2323169,01 освітня субвенція
2 Нарахування на заробітну плату 512212,02 освітня субвенція
3 Заробітна плата молодшого обслуговуючого персоналу працівникам 594853,51 місцевий бюджет
4 Нарахування на заробітну плату 152226,16 місцевий бюджет
5 Продукти харчування 102305,99 місцевий бюджет
6 Оплата водопостачання 1561,91 місцевий бюджет
7 Оплата електроенергії 263752,43 місцевий бюджет
8 Дидактичний матеріал 26343,00 субвенція НУШ
9 Дизпаливо 26828,18 місцевий бюджет
10 Дидактичний матеріал 3166,00 місцевий бюджет
11 Світловий прилад лед 11788,00 місцевий бюджет
12 Послуги з обробки даних по виготовленню документів 1232,50 місцевий бюджет
13 Канцелярські товари 1375,63 місцевий бюджет
14 Заправка картриджа 270,00 місцевий бюджет
15 Ноутбук 10005,84 субвенційні кошти
16 Витратні кошти 14611,18 місцевий бюджет
17 Обслуговування шкільного автобуса 8280,00 місцевий бюджет
18 Проведення технічної інвентаризації 15631,58 місцевий бюджет
19 Посуд 5530,00 місцевий бюджет
20 Заправка картриджа 180,00 місцевий бюджет
21 Меблі НУШ 23400,09 субвенція НУШ
22 Меблі 23400,09 місцевий бюджет
23 Вивіз відходів 58,54 місцевий бюджет
24 Дератизація 1129,20 місцевий бюджет

Кошторис на 2017 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)
(сума словами і цифрами)
Сільський голова
(посада)
Попельнюк В. О.
(підпис) (ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік) М.П.
Кошторис на 2017 рік
33243516 ТОКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с. Токівське, Дніпропетровської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: сільський бюджет
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 03 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0311020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3707212,17 38000,00 3745212,17
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3707212,17 X 3707212,17
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 38000,00 38000,00
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 38000,00 38000,00
(розписати за підгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 38000,00 38000,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами)
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі: X 0,00 0,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) X
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X
X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 3707212,17 38000,00 3745212,17
Поточні видатки 2000 3707212,17 38000,00 3745212,17
Оплата праці 2110 2517480,00 0,00 2517480,00
Заробітна плата 2111 2517480,00 0,00 2517480,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 553845,60 0,00 553845,60
Використання товарів і послуг 2200 208000,00 38000,00 246000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 60000,00 0,00 60000,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 120000,00 38000,00 158000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28000,00 0,00 28000,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 427886,57 0,00 427886,57
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1846,17 0,00 1846,17
Оплата електроенергії 2273 426040,40 0,00 426040,40
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
Керівник Попельнюк В. О.
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу Ганжа О. А.
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.**
14.12.2017
(число, місяць, рік)
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Фактичні витрати

Токівська ЗШ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад Грудень Всього
2111-заробітна плата 0
2120-нарахування на заробітну плату 0
2230 - Продукти харчування 10561,8 8309,81 9262,22 10917,35 10708,5 4381,01 0 0 19133,88 11347,15 15083,47 99705,19
2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2181,86 2274,54 7025,78 3264,48 11497,74 124917,62 6160,5 0 3004,15 160326,7
доводчик 270
програмування розрахункового електроного багатофункц. Приладу обліку 396,79
дизпаливо 2181,86 1607,75 1685,78 1248,98 2197,36 1297,62 0 0 3004,15 2486,24 2342,74
сітка загороджувальна 3м*15м 1700
господарські товари (білизна, пакет. д/сміття, губки кухоні, порошок…..) 646,5 500
зарядка до акамул. 2100
канцелярські товари (папір д/ксероксу, файли, скотч, маркер,клей ….) 893,5
роутер, катридж 1695,5
перехідник конвертер 320
послуги у сфері охорони здоров'я 7700,38
запчастини до автобуса 750
салідол 180
кабель, лампочки 670
комплект меблів 123620
фарби,валіки, кість 4960,5
заправка катриджа 1200
Витяжний вентилятор (на кухню) 1620
Гідрофор 1475
фум лента 20
2240-оплата послуг (крім комунальних) 0 612 0 840 6714 0 0 1129 612 9907
обов'язкове страхування автобуса 612 612
інструментальний контроль технічного стану Т3 (тех огляд) 200 450
надання послуг з технічної підтримки програмного продукту ПК Курс 640
ремонт автобуса 450
музична апар. Від Забари 6264 6264
дератизація 1129
2272-оплата водопостачання і водовідведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380,64 1380,64
2273-оплата електроенергії 67671,87 69422,65 46208,29 17877,33 5964,5 2293,12 496,39 533,15 1303,99 4076,44 37848,42 253696,2
2274-оплата природного газу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кiлькiсть переглядiв: 377

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.